Hvordan inkluderer kommunale tjenester voldsutsatte eldre?

Sandmoe, A. (2017 November). Hvordan inkluderer kommunale tjenester voldsutsatte eldre?. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Høgskolen i Oslo og Akershus.