"I mellom Kaffe og Gud. ""Nerva"" som kulturell kategori i Nord-Troms"

Kiil, M. A. (2013 October). I mellom Kaffe og Gud. "Nerva" som kulturell kategori i Nord-Troms. Foredrag på Fag-og miljødager for Forskningsgruppe Psykiatri, Tromsø.