Idrett, helse, kropp og prestasjon – Når fokus på kropp tar over

Martinsen, M. (2018 September). Idrett, helse, kropp og prestasjon - Når fokus på kropp tar over. Foredrag på Verdensdagen for selvmordsforebygging: Idrett og fysisk trening som bidrag til eller forebygging av kropps- og prestasjonspress, Moss.