Implementeringsforskning i en norsk kontekst – status og muligheter for etablering av nasjonalt nettverk

Egeland, K. M. (2019 March). Implementeringsforskning i en norsk kontekst - status og muligheter for etablering av nasjonalt nettverk. Foredrag på implementeringsforskningsseminar, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVT.