IMR i Norge – veien videre

Egeland, K. M. (2018 January). IMR i Norge - veien videre. Foredrag på Nasjonalt seminar for IMR-nettverket, Gardermoen.