Internalisering av kunnskap

Lien, I. L. (2016 September). Internalisering av kunnskap. Foredrag på Nasjonal fagkonferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.