Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold… Om mødres vold mot barn

Kruse, A. E. (2016 May). "Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold.." Om mødres vold mot barn. Foredrag på Internundervisning, Barneavdelingen v/Drammen Sykehus, Drammen.