Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold… Om mødres vold mot barn

Kruse, A. E. (2016 October). "Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold.." Om mødres vold mot barn. Foredrag på Vold mot barn der intensjonen kan være oppdragelse. Fagdag, Buskerud barne- og familiesenter, Drammen.