Kan barn selv samtykke til forskning?.

Hafstad, G. S., (2018). Kan barn selv samtykke til forskning?.

Forskerne