Kjærestevold blant norske tenåringer: Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR)

Hellevik, P. (2016 May). Kjærestevold blant norske tenåringer: Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR). Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt.