Kjærestevold blant tenåringer, og digitale mediers rolle i slik atferd

Hellevik, P. (2019 December). Kjærestevold blant tenåringer, og digitale mediers rolle i slik atferd. Foredrag på Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner - 10-årsjubileum for videreutdanning om vold i nære relasjoner, UiT.