Kjønnslemlestelse – nyttig kunnskap for fysioterapeuter?

Johansen, R. E. B. (2017 April). Kjønnslemlestelse - nyttig kunnskap for fysioterapeuter?. Foredrag på Migrasjonshelse i et fysioterapiperspektiv, Oslo.