Klinisk arbeid og forskning om seksuelle overgrep mot barn: Etiske spørsmål og håndteringen av dem

Dyb, G. (1998 January). Klinisk arbeid og forskning om seksuelle overgrep mot barn: Etiske spørsmål og håndteringen av dem. Foredrag på Nordisk seminar om børnemishandling, Kjøbenhavn, Danmark.