Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner; hvordan brukes de og til hvilken nytte? Vold, overgrep og omsorgssvikt i sykehjem; hva vet vi om dette problemet?

Sandmoe, A. (2019 October). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner; hvordan brukes de og til hvilken nytte? Vold, overgrep og omsorgssvikt i sykehjem; hva vet vi om dette problemet?. Foredrag på Fylkeskonferanse om vold og trusler i nære relasjoner, Ski.