Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 May). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019, Oslo.