Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære Relasjoner. Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen.

Sandmoe, A. (2021 November). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære Relasjoner. Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. Foredrag på Najsjonal nettverksgruppe om eldrevold, NKVTS, Oslo og webinar.