Krenkelser hjemme øker sårbarhet for krenkelser ute

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020 December). Krenkelser hjemme øker sårbarhet for krenkelser ute. Foredrag på Konfliktrådets digitale konferanse, Oslo.