Kropp og grenser – Unge jenters erfaringer med uønsket beføling

Stefansen, K. (2017 May). Kropp og grenser - Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Foredrag på Generasjon perfekt. Seminar for samfunnsfaglærere, Oslo.