Kunskapen om barn som upplevt våld – Var har vi varit och var är vi idag?

Øverlien, C. (2017 September). Kunskapen om barn som upplevt våld - Var har vi varit och var är vi idag?. Paper presented at ATV Täby 10 år, Täby.