Kunst og Håndverk

Ottesen, A. (2021). Kunst og Håndverk. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 58(4), 306-307.