Lansering av rapport om Politiets arbeid med kjønnslemlestelse

Lien, I. L. (2017 June). Lansering av rapport om Politiets arbeid med kjønnslemlestelse. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.