Leder.

Bjørnholt, M., Laugerud, S., (2023). Leder. Tidsskrift for kjønnsforskning. doi:10.18261/tfk.47.2.1