Magnitude of FGM/C in Norway

Ziyada, M. M. (2016 September). Magnitude of FGM/C in Norway. Paper presented at Arbeidet mot kjønnslemlestelse: status og veien videre, Oslo.