Mellom beskyttelse og selvbestemmelse

Skjørten, K. (2016 December). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. Foredrag på Avdelingsseminar, Oslo.