Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus

Kruse, A. E. (2015 November). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus. Foredrag på Dagskonferanse om sedelighetsdømte, KRUS, Lillestrøm.