Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP

Birkeland, M. S., Blestad, C., Skar, A. M. S., Thoresen, S., & Jensen, T. (2021 September). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP. Foredrag på Ahus ABUP Forskningsseminar, Lørenskog.