Minoritetsetniske barn og unge og utsatthet for vold i hjemmet

Sommerfeldt, M. B. (2014 August). Minoritetsetniske barn og unge og utsatthet for vold i hjemmet. Foredrag på NFBOs 8. kongress, Nuuk.