Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn

Førde, K. E. (2018 February). Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn. Foredrag på Sosiologforeningens vinterseminar, Hafjell.