Muntlighetsprinsippet og straffeloven av 1902

Skyberg, L. F. (2013 February). Muntlighetsprinsippet og straffeloven av 1902. Foredrag på Den norske straffeloven av 22. mai 1902, historiske perspektiver, Universitetet i Oslo.