Normalisering av vold og seksuelle overgrep i nordnorske kystsamfunn.

Kiil, M. A., (2024). Normalisering av vold og seksuelle overgrep i nordnorske kystsamfunn.