Normer i endring – foreldretvister og barns rettigheter

Skjørten, K. (2016 May). Normer i endring - foreldretvister og barns rettigheter. Foredrag på Den 9. nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.