Norsk-russisk samarbeid om folkehelse.

Kiil, M., Wæhler, T. A., (2017). Norsk-russisk samarbeid om folkehelse.