Offentlig debatt mellom politikere, forskere og kvinner med erfaring fra kjønnslemlestelse om helsehjelp og behov i Norge

Johansen, R. E. B. (2018 October). Offentlig debatt mellom politikere, forskere og kvinner med erfaring fra kjønnslemlestelse om helsehjelp og behov i Norge. Foredrag på Offentlig debattmøte, Kulturhuset, Oslo.