Omfang av vold og seksuelle overgrep i barndommen – endring over tid?

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2016 May). Omfang av vold og seksuelle overgrep i barndommen – endring over tid?. Foredrag på 9. Nordiske konferansen mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.