Omfanget av eldre som utsettes for vold i nære relasjoner og noen sentrale problemstillinger knyttet til utsatte og ansatte.

Sandmoe, A. (2017 April). Omfanget av eldre som utsettes for vold i nære relasjoner og noen sentrale problemstillinger knyttet til utsatte og ansatte. Foredrag på Fordypningskurs, Velferdsetatens konferansesenter, Oslo.