Opplevelse av sikkerhet blant ansatte i departementene etter 22. juli

Nissen, A. (2014 November). Opplevelse av sikkerhet blant ansatte i departementene etter 22. juli. Foredrag på 10-års jubileum NKVTS, NKVTS.