Overgrep og vold mot eldre; Hvor stor er utfordringen og hvorfor tar de ikke kontakt med hjelpeapparatet.

Sandmoe, A. (2018 August). Overgrep og vold mot eldre; Hvor stor er utfordringen og hvorfor tar de ikke kontakt med hjelpeapparatet. Foredrag på Debattprogram Arendalsuka, Arendal.