Tema: Vold og overgrep

Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær

Bjørnholt, M. (2022). Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær. www.forskning.no.

Forskerne