Tema: Vold og overgrep

Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær

Bjørnholt, M. (2022). Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær. www.forskning.no.

Forskerne

  • Bjørnholt, Margunn

    Bjørnholt, Margunn

    Forsker I / Professor II, UiB

    Vis profil