Tema: Vold og overgrep

Personlig vekst etter livsomveltende hendelser

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. In K. Wold, T. G. Kalstad & T. G. Kalstad & K. WoldK. M. Hansson (Red.) Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst (pp. 135-148). Abstrakt forlag.

Forskerne