Tema: Vold og overgrep

Personlig vekst etter livsomveltende hendelser

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. In K. M. Hansson, J. Siqveland & G. S. Hafstad (Red.) Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst (pp. 135-148). Abstrakt forlag.

Forskerne

  • Hafstad, Gertrud Sofie

    Hafstad, Gertrud Sofie

    Forsker II / dr. psychol.

    Vis profil