Politiets arbeide mot kjønnslemlestelse

Lien, I. L. (2016 September). Politiets arbeide mot kjønnslemlestelse. Foredrag på Konferanse, Oslo.