Preentasjon av studien Refuge, om syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting

Andersen, A. J. (2020 December). Preentasjon av studien Refuge, om syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting. Foredrag på Syrere i Norge - hva har de i bagasjen? Utfordringer i møte med hjelpeapparatet, Oslo.