Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov.

Moen, L. H., Holthe, M. E. G., Øverlien, C., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016 May). Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.