Prosjekt perfekt – sunn, sunnere, sunnest. Ortoreksi under lupen

Martinsen, M. (2014 November). Prosjekt perfekt - sunn, sunnere, sunnest. Ortoreksi under lupen. Foredrag på NIH Fitness Convention, NIH, Oslo.