Psykiatrien i møte med samisk kultur

Kiil, M. (2017 April). Psykiatrien i møte med samisk kultur. Foredrag på Psykologi i møte med verden:Psykiatri og samisk kultur, UiT Norges arktiske universitet.