Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange.

Kiil, M. A., Mathisen, J. R., (2016). Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange.