Psykologisk behandling av PTSD: Tre randomiserte kontrollerte studier fra Norge

Halvorsen, J. Ø., Jensen, T. K., & Stenmark, H. (2012 August). Psykologisk behandling av PTSD: Tre randomiserte kontrollerte studier fra Norge. Foredrag på Den 9. norske psykologikongressen 2012, Oslo Kongressenter, Oslo.