(Psyko)somatiske plager, psykiske vansker & atferdsproblemer hos barn og unge utsatt for barnemishandling/ omsorgssvikt.

Stensland, S. (2019 February). (Psyko)somatiske plager, psykiske vansker & atferdsproblemer hos barn og unge utsatt for barnemishandling/ omsorgssvikt. Foredrag på Barnemishandling/omsorgssvikt og seksuelle overgrep: Diagnostikk - Tverrfaglig samarbeid - Juridiske forhold. En praktisk tilnærming., Bikuben, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.