Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?

Dyb, G. (2016 January). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?. Foredrag på Er det mulig å optimere den psykologiske indsats efter katastrofer eller terror?, Syddansk Universitet, Odense.