Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling

Salamonsen, A., Kiil, M. A., & Eriksen, S. H. (2013 May). Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Foredrag på Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening.