Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning – beredskap preget av silkehansker?

Dyb, G. (2016 October). Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning - beredskap preget av silkehansker?. Foredrag på Storfellesmøte De nasjonale forskningsetiske komiteene og REK, Larvik.